Leden, 2023
blog

Jak podpořit psychiku neplodných párů

Téma neplodnosti nebo problémů s početím v současné době už nepředstavují takové tabu jako v minulosti. Přesto se pořád jedná o náročné téma, se kterým se musí potýkat téměř každý čtvrtý pár, který se snaží o vlastního potomka. Neplodnost je natolik rozšířeným problémem, že byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) zařazena na seznam civilizačních chorob. Podobně jako u mnoha dalších nemocí nehraje roli pouze fyzická stránka, ale velkým dílem se tu projevuje i psychika. Proto na IVF klinice Gynem usilujeme o komplexní přístup, a tak neléčíme pouze fyzické příčiny neplodnosti, ale zaměřujeme se také na psychickou pohodu našich klientů a klientek. 

Co je to neplodnost a co ji způsobuje

Neplodnost je zjednodušeně řečeno situace, kdy se žena a muž snaží zplodit potomka, ale nedaří se jim po dobu alespoň jednoho roku. Problém pak může být na straně ženy i muže nebo kombinací obou. Obecně platí doporučení lékařů, že když se po roce nechráněného a pravidelného pohlavního styku nedaří páru otěhotnět, měl by vyhledat pomoc lékaře, který se specializuje na problematiku neplodnosti, fertility a případně asistované reprodukce. 

Muže obvykle v rámci vyšetření plodnosti čeká spermiogram, což je vyšetření, díky kterému je možné zjistit kvalitu spermií, jejich množství, pohyblivost a také případné anomálie. Dodatečně je možné podstoupit urologické, imunologické a hormonální vyšetření. U žen se provádí komplexní gynekologické, ultrazvukové a hormonální vyšetření. U obou partnerů se také zjišťuje osobní a rodinná anamnéza, prodělaná onemocnění a možná genetická zátěž.

V neposlední řadě hraje svou roli také psychika páru, který hledá způsoby, jak otěhotnět. IVF klinika Gynem spolupracuje s psycholožkou Adrianou Tomešovou, která klientům poskytuje služby, jako je psychologické poradenství a podpora. K tématu (ne)plodnosti z hlediska psychologie dodává, že: Léčba (ne)plodnosti obvykle bývá pro páry velmi náročný proces po fyzické i psychické stránce – toto je dobré vědět dopředu a začít na podpoře psychiky pracovat ještě před zahájením samotné léčby, tzv. připravit se na zátěž. Mým cílem je podpořit psychickou pohodu žen, mužů a párů před a v průběhu celé léčby. Například je podporuji v přijetí IVF-cesty jako „té jejich cesty za miminkem, která je naprosto v pořádku” a učím je nebojovat proti tomu. Z mojí zkušenosti i z výzkumů k tomuto tématu vyplývá, že lidé s odolnou psychikou, v dobrém mentálním rozpoložení a podporujícím partnerství mají vyšší šanci uspět v léčbě neplodnosti a pořídit si vlastní miminko.“

 

 

Kvalita života v kontextu neplodnosti

Pokud spojíme pojem kvalita života s umělým oplodněním, asistovanou reprodukcí a léčbou neplodnosti, dostaneme se na půdu subjektivního hodnocení každého jednotlivce i páru jako dynamické jednotky. Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO): „Jde o individuální percipování své pozice v životě, v kontextu té kultury a toho systému hodnot, v nichž jedinec žije; vyjadřuje jedincův vztah k vlastním cílům, očekávaným hodnotám a zájmům (…) Zahrnuje komplexním způsobem jedincovo somatické zdraví, psychický stav, úroveň nezávislosti na okolí, sociální vztahy, jedincovo přesvědčení, víru – a to vše ve vztahu k hlavním charakteristikám prostředí (…) kvalita života vyjadřuje subjektivní ohodnocení, které se odehrává v určitém kulturním, sociálním a environmentálním kontextu.(…) Jde spíše o multidimenzionální pojem.“

Kvalita života páru se v důsledku prodlužující se neplodnosti může významně zhoršit. Pokud se pár zaměří na zlepšování například své sociální sítě, naplňování potřeb a partnerské komunikace, může aktivně přispět ke zlepšování kvality svého života i během léčby neplodnosti. Pokud se pár za několik let ohlédne zpět, bude moci říct, že udělal vše, co bylo v jeho silách. Zlepšená subjektivní kvalita života přispívá také k úspěšnosti léčby.

Cesta ven ze začarovaného kruhu

Léčba neplodnosti závisí hlavně na medicínských a exaktních způsobech léčby, ale psychická a psychologická stránka problému je neméně důležitá. Každý člověk je individuální a svébytná osobnost, které vyhovuje určitý přístup. V rámci podpory psychiky je možné zvolit řadu psychologických a psychoterapeutických přístupů. 

Adriana Tomešová, která poskytuje psychologické poradenství a podporu na klinice asistované reprodukce Gynem, říká, že se jí osvědčil komunikativní, kreativní a zejména nehodnotící přístup. Opírá se o základy kognitivně-behaviorální terapie, což je terapeutická škola uznávaná WHO. Spolu s klientkou postupně přicházíme na to, co jí na léčbě neplodnosti nejvíce trápí a hledíme metody a cesty, jak toto ošetřit a jak se psychicky připravit. 

Primárním cílem terapeuta či psychologa, který se orientuje na pomoc (ne)plodným párům, je pochopení procesu, co se s člověkem během léčby neplodnosti děje, a práce na zvládání emocionálního stresu. Ten nevyhnutelně provází všechna vyšetření a léčbu, i přesto, že jsou lékaři na IVF klinikách velmi citliví a nápomocní. Terapeut či psycholog pak také může pomoci páru vyrovnat se s dlouhotrvající léčbou nebo definitivní diagnózou neplodnosti. Společně s gynekology a specialisty na problematiku plodnosti je psychoterapeut dalším průvodcem na cestě za vytouženým miminkem. 

 

Zdroje:

 Jiří Mareš a kol.: Kvalita života u dětí a dospívajících, Brno, MSD, 2006