• Gynem IVF Klinika studie zdarma
  • Gynem IVF Klinika studie zdarma

    Zdarma

    + PŘÍSPĚVEK NA CESTOVNÉ!

Ceník

 

CENÍK
NOVÝ CENÍK OD 15.3.2023

 

IVF Centrum

Inseminace - IUI

IUI s použitím vlastních spermií
4 500 Kč
Příprava spermií k inseminaci
3 000 Kč

NIVF - IVF v nativním cyklu

Nativní cyklus, odběr oocytů
19 000 Kč
NIVF s oplozeným oocytem bez ET
12 000 Kč
NIVF punkce bez zisku oocytů/bez oplozování
9 000 Kč
NIVF přerušen před odběrem vajíček
2 000 Kč

Cena nezahrnuje: ICSI, prodlouženou kultivaci, celkovou anestezii.

IVF se soft stimulací

IVF soft cyklus, odběr oocytů a ET
29 000 Kč
IVF soft cyklus bez ET
22 000 Kč
IVF soft cyklus bez zisku oocytů / bez oplozování
11 000 Kč
IVF soft cyklus přerušený před odběrem vajíček
2 000 Kč

Cena nezahrnuje: ICSI, prodlouženou kultivaci, celkovou anestezii.

IVF s vlastními oocyty

IVF cyklus se stimulací, odběrem oocytů a ET
39 000 Kč
IVF cyklus s oplozeným oocytem bez ET
29 000 Kč
IVF cyklus bez zisku oocytů / bez oplozování
15 000 Kč
IVF cyklus přerušený před odběrem vajíček
5 000 Kč

V ceně nejsou zahrnuty léky ani laboratorní metody.

IVF s darovanými oocyty

IVF cyklus se stimulací, odběrem oocytů a ET
122 000 Kč
IVF cyklus s darovanými oocyty při úhradě ZP
76 000 Kč

V ceně je zahrnuta konzultace s lékařem, kompenzace dárkyně, ICSI, IMSI, STD partnera,

prodloužená kultivace, embryotransfer, zmrazení spermií na 1 rok, popř. asistovaný hatching.

V ceně není zahrnuto zmrazení embryí.

Cyklus pro zmrazení oocytů - social freezing

1. fáze - konzultace, stimulační plán, anestezie, odběr vajíček.
29 500 Kč
2. fáze - rozmrazení oocytů + kultivace + ICSI + embryotransfer
24 500 Kč
CELKEM
54 000 Kč

V ceně není zahrnuta vitrifikace oocytů a léky potřebné ke stimulaci

Darovaná dávka spermií

Pro IVF
6 000 Kč
Pro IUI
6 500 Kč

ICSI

ICSI - 1 oocyt
6 000 Kč
ICSI - 2-10 oocytů
10 000 Kč
ICSI - každý oocyt nad 10 kusů
1 200 Kč

Preselekční metody spermií

IMSI - 1 oocyt
9 000 Kč
IMSI - 2-10 oocytů
18 000 Kč
IMSI - každý další oocyt nad 10 oocytů
1 200 Kč
PICSI - 1 oocyt
7 000 Kč
PICSI - 2-10 oocytů
15 000 Kč
PICSI - každý další oocyt nad 10 oocytů
1 200 Kč
MACS
8 500 Kč
MSS CHIP
7 500 Kč

Kultivace embryí

Prodloužená kultivace (PK)
5 500 Kč
EmbryoScope / Astec - monitoring embryí (cena zahrnuje PK)
11 000 Kč
EmbryoGen / BlastGen
7 000 Kč
EmbryoGlue
5 500 Kč
Spindle Observation System - pozorování dělícího vřeténka
5 500 Kč
Rozmrazení oocytů (v kombinaci s vlastním IVF cyklem)
5 500 Kč
Asistovaný hatching - laser
6 000 Kč

Vitrifikace

Zmrazení embryí/oocytů (1 nosič = 1 až 2 embrya či oocyty)
9 000 Kč
Každý další nosič
1 500 Kč
Roční poplatek za skladování
2 500 Kč

KET - Kryoembryotransfer

KET embrya/í
12 000 Kč
Embryotransfer - po oplození mražených oocytů
7 000 Kč
KET jednoho darovaného embrya
40 000 Kč

BALÍČEK LABORATORNÍCH METOD - OPTIMAL

BALÍČEK OPTIMAL
30 000 Kč
- ICSI - neomezený počet vajíček
- 2 vybrané metody pro selekci spermií IMSI, MACS, PICSI nebo MSS CHIP
- EmbryoScope / Astec - monitoring embryí
- prodloužená kultivace, asistovaný hatching
- EmbryoGlue / LAH
- EmbryoGen / BlastGen
- Spindle Observation System - dělící vřeténko
- SpermMobil
- Embryolog doporučí a vybere laboratorní metody pro nejlepší možný výsledek

Další služby, výkony

Konzultace
2 000 Kč
Telefonická konzultace, Skype
500 Kč
Anestezie
3 000 Kč
Ultrazvuk
1 000 Kč
AMH
1 000 Kč
HyCoSy
3 500 Kč
HyCoSy - pro pojištěné
2 000 Kč
ERA-1- test (Endometrial Receptivity Array) základní cena
23 000 Kč
ERA-2- test - opakovaný odběr vzorku + vyšetření
6 000 Kč
ERA-3- test - vyš. třetího vzorku od stejné pacientky
12 400 Kč
EMMA test (Endometrial Microbiome Metagenomic Analysis)
15 000 Kč
ALICE test (Analysis of Infectious Chronic Endometritis)
12 500 Kč
EndomeTRIO testy: Era+Emma+Alice
27 500 Kč
Scratch endometria
2 000 Kč
Dvoucestná jehla / Sense jehla
1 000 Kč
Entonox
500 Kč
Předoperační vyšetření před IVF - odběr krve
500 Kč
STD - vyšetření na sexuálně přenosné nemoci
2 000 Kč
STI-7
2 000 Kč
Detekce 7 sexuálně přenosných mikroorganismů (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis)
Cytogenetické vyšetření
16 000 Kč
Inzerce, extrakce IUD bez anestezie
1 700 Kč
Revize děložní dutiny
9 000 Kč
Cena zahrnuje: Výkon, histologické vyšetření, celkovou anestezii
Hysteroskopie - diagnostická
9 500 Kč
Cena zahrnuje: Výkon, histologické vyšetření, celkovou anestezii
Hysteroskopie - operační
19 000 Kč
Cena zahrnuje: Výkon, histologické vyšetření, celkovou anestezii
Přerušení těhotenství (do 8 týdne)
7 000 Kč
Punkce cysty vaječníku
7 000 Kč
Odstranění kondylomat kličkou
6 000 Kč
Excize z vulvy (se suturou)
6 000 Kč
Výpis/kopie ze zdravotnické dokumentace
600 Kč
Administrativní poplatek (v případě zrušení cyklu)
3 000 Kč
Administrativní poplatek (v případě zrušení cyklu s darovanými/rezervovanými buňkami)
10 000 Kč
Manipulační poplatek - převoz buněk na kliniku Gynem v rámci Prahy + 1 rok skladování
4 000 Kč
Manipulační poplatek - odvoz buněk z kliniky Gynem v rámci Prahy
2 000 Kč
Manipulační poplatek - + 1 rok skladování ceně
3 000 Kč

ANDROLOGIE

Spermiogram
1 500 Kč
Zmrazení spermií (1 rok skladování v ceně)
6 500 Kč
Roční poplatek za skladování
2 500 Kč
SpermMobil
1 500 Kč
Vasektomie
15 000 Kč
MESA/TESE (zmrazení spermií + 1 rok skladování v ceně)
37 000 Kč
* Doporučený balíček pro oplozování po MESA/TESE - SpermMobil + IMSI

GENETIKA

Biopsie buněk pro PGT
10 000 Kč
Vyšetření aneuploidií PGT-A - cena za 1 embryo
8 000 Kč
Vyšetření translokací PGT-SR - cena za 1 embryo
9 000 Kč
Testování monogenních chorob PGT-M - metoda karyomapping - příprava
42 000 Kč
- cena za jedno testované embryo
9 000 Kč
- přímá detektce mutace - příplatek v případě absence referenčního vzorku
15 000 Kč
Testování monogenních chorob PGT-M - metoda OneGene PGT - příprava
32 000 Kč
- cena za jedno testované embryo
7 000 Kč
Vyšetření potracených plodů z choriových klků
16 000 Kč
PANDA - Infertility
11 000 Kč
PANDA - Carrier
15 000 Kč
PGT - preimplantační genetické testování
-
Cena za 1 testované embryo bez ICSI, PK a preselekce
38 000 Kč
Cena za 2 testované embryo bez ICSI, PK a preselekce
48 000 Kč
Cena za 3 testované embryo bez ICSI, PK a preselekce
58 000 Kč
Balíček PGT + OLP - samoplátci 1 embryo
57 000 Kč
Balíček PGT + OLP - samoplátci 2 embrya
67 000 Kč
Balíček PGT + OLP - samoplátci 3 embrya
77 000 Kč
Balíček PGT + OLP - na pojišťovnu 1 embryo
49 000 Kč
Balíček PGT + OLP - na pojišťovnu 2 embrya
51 000 Kč
Balíček PGT + OLP - na pojišťovnu 3 embrya
53 000 Kč

Cena za PGT nezahrnuje: EmbryoScope + 11 000,-, biopsie embryí + 10 000,-,  vitrifikace embryí dle počtu.

* do 49 let je PGT-A a PGT-SR hrazeno pojišťovnou s indikací od genetika

Gynekologie

Registrované klientky

Gynekologický balíček - Paušál na 1 rok
2 800 Kč

Vyšetření, která nejsou hrazená ze zdravotního pojištění, inzerce/extrakce nitroděložního tělíska, jednorázová zrcadla, hygienické potřeby v převlékarně, občerstvení v čekárně, časový prostor na pacientku, minimální čekací doby, úprava menstruačního cyklu na žádost klientky, komplexní prohlídka a konzultace 2x za rok, emailová a telefonická komunikace se sestrou, emailová a telefonická komunikace s lékařem, zasílání elektronického receptu emailem, sms, zasílání výsledků vyšetření elektronicky, vystavení žádosti, posudku, zprávy, dětský koutek, nadstandardní vybavení ordinace, odběry biologického materiálu přímo v zařízení, injekční aplikace léčiv, hCG a LH testy.

Gynekologický balíček - Paušál na 6 měsíců
2 100 Kč
Paušál 1 rok - SENIOR od 65 let
700 Kč
Paušál 1 rok - STUDENT do 26 let
1 200 Kč
Těhotenský paušál - Těhotenský balíček
6 900 Kč

První polovina těhotenství 3900,- Kč, druhá polovina těhotenství doplatek 3000,- Kč.

Těhotenský paušál - Těhotenský balíček - STUDENT do 26 let
4 500 Kč
Těhotenský paušál - Kombinovaný screening I. Trimestr
1 500 Kč
První polovina gravidity
3 900 Kč
Druhá polovina gravidity
3 000 Kč
LBC
600 Kč
Vysoce rizikové HPV
1 300 Kč
HPV genotypizace
2 000 Kč
Chlamydia trachomatis - vyšetření
900 Kč
Ureaplasma parvum / urealyticum - vyšetření
900 Kč
Mycoplasma genitalis
900 Kč
STI-7
1 900 Kč

Detekce 7 sexuálně přenosných mikroorganismů
(Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis)

UZ sono prsou
800 Kč
Inzerce, extrakce IUD
Zdarma
Entonox
500 Kč
AMH
1 000 Kč
Panorama test - Základní panel
13 900 Kč
Panorama test - Základní panel + Digeorgův syndrom
15 900 Kč
Panorama test - Rozšířený panel – mikrodelece
17 900 Kč
3D ultrazvuk
1 500 Kč

Neregistrované klientky

Konzultace s lékařem - 30 minut
1 000 Kč
Krátká konzultace s lékařem - 15 minut
500 Kč
Komplexní konzultace o neplodnosti
1 700 Kč
LBC
700 Kč
Odběr krve
250 Kč
Aplikace injekce
250 Kč
Cytologie na žádost klientky
700 Kč
Kultivace na žádost klientky
700 Kč
Vysoce rizikové HPV
1 400 Kč
HPV genotypizace
2 100 Kč
Chlamydia trachomatis - vyšetření
1 000 Kč
Ureaplasma parvum / urealyticum - vyšetření
1 000 Kč
Mycoplasma genitalis - vyšetření
1 000 Kč
STI-7
2 000 Kč

Detekce 7 sexuálně přenosných mikroorganismů (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis)

UZ sono prsou
800 Kč
UZ na přání klientky
800 Kč
Inzerce IUD
1 700 Kč
Extrakce IUD
1 700 Kč
Entonox
500 Kč
AMH
1 000 Kč
Preventivní prohlídka nehrazená zdravotní pojišťovnou
3 000 Kč

konzultace, UTZ, cytologie, kolposkopie

3D ultrazvuk
1 500 Kč
Konzultace s lékařem – gravidita 20 minut
800 Kč
Konzultace s porodní asistentkou 20 minut
550 Kč
Těhotenský balíček
22 000 Kč
Těhotenské odběry - 1. trimestr
1 700 Kč
Těhotenské odběry - 2. trimestr
600 Kč
Těhotenská poradna - lékař
1 750 Kč
Těhotenská poradna - porodní asistentka
1 150 Kč
GBS
300 Kč
Odsun menstruace z nemedicínských důvodů
250 Kč
Žádost UPT
900 Kč
Poplatek za vystavení posudku, žádosti, zprávy, výpisu aj.
350 Kč
Panorama test - Základní panel
13 900 Kč
Panorama test - Základní panel + Digeorgův syndrom
15 900 Kč
Panorama test - Rozšířený panel – mikrodelece
17 900 Kč

Centrum pro ženy, služby pro těhotné

Předporodní příprava individuál (1x120min.)
2 000 Kč

- porod a vše kolem něj nebo období po porodu, další návštěva 1 500 Kč

Předporodní příprava skupina (1x120min.)
1 200 Kč
Víkendový intenzívní skupinový předporodní kurz (1x3,5hod.)
2 000 Kč
Konzultace s porodní asistentkou 60 min. v Gynemu
1 000 Kč
Kojení v praxi - předporodní kurz - skupina (1x120 min.)
1 200 Kč
Laktační poradenství/návštěva doma 60 min.
1 300 Kč
Laktační poradenství balíček
2 000 Kč

- návštěva doma plus podpora online během šestinedělí

Telefonická konzultace
350 Kč
Předporodní příprava individuál on-line 120 min. online
2 000 Kč

- další konzultace 120min 1 500 Kč

Laktační poradenství, konzultace s PA on-line v ČJ 30 min.
500 Kč
Laktační poradenství, konzultace s PA on-line v ČJ 120 min.
900 Kč
Jóga pro těhotné – jednotlivý vstup
250 Kč
Jóga pro těhotné 5 vstupů
1 000 Kč
Jóga pro těhotné 10 vstupů
1 700 Kč
Jóga individuální lekce 60 minut
800 Kč