Leden, 2022
blog

Umělé oplodnění hrazené pojišťovnou až do 40 let

V současné době má mnoho párů problémy s početím. Statistiky uvádějí, že v České republice se s tímto problémem potýká téměř každý pátý pár. Řešením je asistovaná reprodukce. Pokud se páru ani po roce nechráněného pohlavního styku nedaří otěhotnět, je čas na návštěvu IVF kliniky. Pro mnoho párů je ale léčba neplodnosti finančně nedostupná. Dobrá zpráva je, že umělé oplodnění hradí zdravotní pojišťovny. A ještě lepší zpráva je, že legislativa České republiky umožnila posunout hranici asistované reprodukce až do 40. roku věku ženy.  

 

Šance na početí i ve vyšším věku

V minulosti bylo běžné, že ženy měly své první potomky ve velmi raném věku. Dnešní doba ale plánování početí a mateřství v mnohém změnila. Mnoho žen chce nejprve vystudovat, vyjet do zahraničí na studijní nebo pracovní stáž, poznávat svět nebo přivést na svět potomka do zajištěného a funkčního domova. To znamená mít vybudovanou kariéru i stabilního partnera. Dosáhnout toho všeho ale nějaký čas trvá, a proto ženy v dnešní době posunují těhotenství a mateřství do vyššího věku.

Na druhou stranu jsou jejich nepřítelem biologické hodiny. Šance na početí přirozenou cestou jsou nejvyšší mezi 20. až 25. rokem života, a poté se velmi rychle zmenšují. Mnoho žen tak musí vsadit na pomoc reprodukčních klinik a vyzkoušet umělé oplodnění. Asistovaná reprodukce je náročný proces nejen po fyzické a psychické stránce, ale také finančně. Do roku 2021 bylo IVF hrazené pojišťovnou možné pouze do 38 roku věku ženy. V roce 2022 se legislativa změnila a umělé oplodnění je hrazeno až do 40 let. 

 

Těhotenství v pozdějším věku

Ženy, které vyhledávají pomoc klinik umělého oplodnění, jsou průměrně ve věku 37 let. V této době mají ještě šanci na početí a zároveň jim léčbu neplodnosti hradí zdravotní pojišťovny. Jedná se o současný trend, na který zareagovala i česká vláda, která posunula od roku 2022 hranici asistované reprodukce hrazenou pojišťovnou na věk 40. let. To odpovídá i současnému trendu, který potvrzují lékaři z IVF klinik.

S tím, jak se průměrná délka života prodlužuje, jsou ženy kolem 40. roku věku na vrcholu života. Obvykle vědí, co od života očekávají, a na příchod potomka jsou připravené po emoční i materiální stránce. K tomu se přidává také fakt, že se zvyšuje rozvodovost, která je nejsilnější kolem pětatřiceti let. Lidé pak navazují další partnerství, kdy chtějí mít s novým partnerem vlastního potomka. Vzhledem k fyzickým reprodukčním limitům je pak často umělé oplodnění jejich jedinou šancí. 

 

ivf praha

 

Kdy pojišťovna zaplatí umělé oplodnění

Na umělé oplodnění a jeho hrazení z veřejného zdravotního pojištění se vztahuje zákon. Podmínky, za kterých zdravotní pojišťovny hradí in vitro fertilizaci, jsou stanovené v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a jeho změnách či doplňcích. Pár, který chce podstoupit léčbu neplodnosti hrazenou pojišťovnou tak musí splnit několik podmínek:

Umělé oplodnění je za splnění určitých podmínek hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nicméně ani po třech až čtyřech pokusech o IVF nejsou neplodné páry odkázané jen na své finanční zdroje. Řada pojišťoven nabízí pojištění pro případ asistované reprodukce. V roce 2022 se můžete pojistit u pěti společností:

Všechny pojišťovny hradí umělé oplodnění ženám do dosažení 40 let věku. Výjimkou je Kooperativa pojišťovna, která prodloužila věkovou hranici pojištění asistované reprodukce až do 45 let.

 

Jaké jsou typy asistované reprodukce

V rámci umělého oplodnění existuje několik způsobů, jak v laboratorních podmínkách manipulovat s pohlavními buňkami (gametami), tedy spermiemi a vajíčky tak, aby došlo k oplodnění nebo vzniku embrya, které může být následně přeneseno do dělohy ženy.