Srpen, 2023
blog

Psychohygiena jako významný faktor, jak otěhotnět

Všichni lékaři, a to nejen ti specializující se na asistovanou reprodukci, potvrzují, že pozitivní nálada a psychická pohoda mají klíčový vliv na léčbu různých onemocnění a problémů. V moderním, náročném světě, který nám klade vysoké nároky, je obtížné uniknout každodennímu stresu a zátěžím. Náš život je často zaměřen na výkon a úspěch. To s sebou nese mnoho povinností a úkolů, a to nevyhnutelně vede ke stresu a únavě. Jak můžeme pečovat o naše duševní zdraví, které má přímý vliv na naše fyzické zdraví? Jedním z klíčových faktorů může být psychohygiena.

Posílení psychické pohody pomocí psychohygieny

Termín psychohygiena, známý také jako duševní hygiena, je široce používán v různých oblastech aplikované psychologie. Nejde pouze o teoretický koncept, ale o soubor praktických postupů a rad, které nám pomáhají pečovat o naše duševní zdraví a rovnováhu. Psychohygiena funguje jako průvodce, který nám umožňuje být silní a odolní vůči negativním vlivům v náročných nebo složitých životních situacích. Poskytuje nám návody, jak úspěšně překonávat různé obtíže a životní výzvy, stejně jako jak jim předcházet.

Díky psychohygieně máme možnost aktivně bojovat proti psychickým potížím a syndromu vyhoření. Kromě toho může pozitivně ovlivnit naše sociální vztahy. Cílem psychohygieny je pomoci každému individuálnímu člověku být silná, spokojená a vyrovnaná osoba, která je pozitivně motivovaná dosahovat svých cílů v osobním i pracovním životě. Takoví lidé dokáží úkoly zvládat bez nadměrné zátěže. Jsou sami se sebou spokojení a tuto pozitivní energii přenášejí i na své okolí. Vytváří tak lepší atmosféru jak doma, tak v pracovním prostředí, a v neposlední řadě ve svém nitru. 

Principy fungování psychohygieny

Psychohygiena nabízí konkrétní nástroje a mechanismy pro zvládání běžných problémů, jako je stres, konflikty a napětí, stejně jako pro těžké životní situace. Funguje pro všechny úskalí od finančních problémů, mezilidských konfliktů, tragických událostí a v neposlední řadě i při pokusech o početí a založení vlastní rodiny, když se nedaří. Cílem duševní hygieny je prevence, díky které získáte dostatečnou duševní a mentální odolnost a schopnost zvládat všechny tyto situace. Vyhnete se psychickým a psychosomatickým obtížím a váš organismus bude lépe připravený na výzvy, jako je například umělé oplodnění, těhotenství a příchod nového člena rodiny.

Základní stavební kameny psychohygieny jsou kvalitní spánek, vyvážená strava, fyzická aktivita a rozumný poměr mezi prací a odpočinkem. V případě potřeby lze využít i relaxační cvičení, jako je jóga, tai-chi, pilates, procházky v přírodě a mnoho dalších, která spojují fyzickou pohodu s duševní rovnováhou.

 

 

 

Psychohygiena jako životní styl

Psychohygiena by měla být základním principem pro každého, kdo si přeje žít zdravě a vyrovnaně. Pro páry toužící po novém přírůstku do rodiny a podstupují IVF léčbu je to ještě důležitější, protože duševní pohoda má vliv na jejich celkové zdraví a plodnost. Psychicky vyrovnané osoby mají pozitivní přístup k životu a dobré sociální vztahy, což je klíčové pro budoucí spokojenou rodinu.

Moderní životní styl, náročná pracovní prostředí, hektická každodennost a další různé tlaky mohou také ovlivňovat psychické zdraví. Všechny tyto výzvy mají potenciál působit negativně na celkovou rovnováhu těla a duše, a to i na plodnost a reprodukční zdraví. Důležité je si uvědomit, že psychická pohoda nejen přispívá k celkové kvalitě života, ale může také hrát zásadní roli v procesu početí.

 

Začátek rodiny a psychohygiena: Klíčový vliv psychické pohody na plodnost a těhotenství

Psychohygiena má významný vliv na páry, které čelí neplodnosti a hledají cesty k úspěšnému početí. Moderní metody asistované reprodukce jsou vysoce účinné, ale nejsou všemocné. Páry, které jsou psychicky stabilní a vyrovnané, mají vyšší šanci na úspěšné početí než ty, které jsou zatížené stresem a nechají se negativně ovlivňovat neúspěšnými pokusy při IVF cyklech.

Založení rodiny a touha po potomstvu je pro mnoho párů nesmírně důležitá životní etapa. Nicméně cesta k početí a úspěšnému těhotenství může být někdy komplikovaná a stresující. V tomto kontextu získává psychohygiena stále větší pozornost jako zásadní nástroj, který může ovlivnit nejen duševní zdraví, ale také fyzickou plodnost a šance na početí.

Existují studie, které prokazují, že stres má velký vliv na plodnost. Stres může způsobit hormonální nerovnováhu, která může mít negativní dopad na menstruační cyklus a ovulaci nebo na kvalitu spermií. Tím se snižuje schopnost početí a zvyšuje riziko potratu nebo neúspěšného těhotenství. Je tedy zřejmé, že snižování stresu a péče o duševní pohodu jsou klíčové faktory při podpoře reprodukčního zdraví, zvláště v rámci umělého oplodnění a asistované reprodukce.

 

Pozitivní vliv psychohygieny

Psychohygiena nabízí konkrétní nástroje, jak efektivně zvládat stres, negativní emocionální reakce a udržovat si pozitivní duševní rozpoložení. Jak už bylo zmíněno, kvalitní spánek, správná strava, pravidelná fyzická aktivita a relaxační techniky, jako je jóga a meditace, jsou součástí této komplexní péče. Tyto faktory mohou napomoci k uvolnění stresu, zlepšení hormonálního vyvážení a podpoře celkového zdraví.

Pokud hledáte cesty, jak otěhotnět, důležitou roli hraje i sociální a odborná podpora. Pokud se můžete na svou druhou polovičku spolehnout a vzájemně komunikovat o emocích a očekáváních, lépe si tak vytvoříte prostor pro vzájemnou podporu a minimalizaci stresu. Užitečné jsou také profesionální konzultace, například u psychologa, který vám může pomoci zvládat negativní pocity a obtíže.

 

Zdraví a pohoda jsou základem kvalitního života a klíčem k úspěšnému založení rodiny. Psychohygiena, jako systematický přístup k péči o duševní zdraví, může hrát významnou roli v procesu početí a těhotenství. Pravidelné věnování se sám sobě a partnerům, zvládání stresu a udržování pozitivního duševního rozpoložení mohou přispět nejen k vaší celkové pohodě, ale také k větším šancím na úspěšné početí a radostné těhotenství. V konečném důsledku je důležité si uvědomit, že zdravá mysl může mít zásadní vliv na zdravé tělo a šťastný rodinný život.

 

 

Zdroje:

https://www.psychosomatika-cls.cz/co-je-psychosomaticka-medicina/

https://books.google.cz/books/about/The_Developing_Mind.html?id=IKTbDwAAQBAJ&redir_esc=y

https://is.muni.cz/th/icedc/BC-_Neplodnost_jako_soc._fenomen_21._stoleti_docasne.pdf