Leden, 2022
blog

Onkologická léčba a zmrazení vajíček

Od roku 2022 se objevila nová naděje pro ženy, které procházejí onkologickou léčbou, aby si v budoucnosti, po ukončení léčby mohly pořídit své vlastní potomky. V minulosti si musely zmrazení vajíček uhradit samy a nejednalo se o zanedbatelnou částku, která dosahovala až 60 tisíc korun. Případně muselo dojít k léčbě metodami IVF, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. K tomu je ale nutný souhlas partnera. Pokud ho ženy nesehnaly nebo partnera neměly, opět jim nezbývalo nic jiného, než za zmrazení vajíček zaplatit ze svého. Nově ale budou pojišťovny zmražení vajíček onkologickým pacientkám proplácet.

Vliv chemoterapie a radioléčby na vajíčka

Chemoterapie a radioléčba je velký zásah do organismu. Na jednu stranu je to boj s choroboplodnými buňkami, které způsobují u žen v největší míře nádory prsou, vaječníků nebo dělohy, ale výjimkou nejsou ani melanomy, karcinomy, nádory zažívacího traktu a mnoho dalších onemocnění. Na druhou stranu se jedná o poměrně agresivní způsob léčby, který může ovlivnit imunitu nebo kvalitu vajíček (oocytů) a plodnost ženy. 

Zmrazení vajíček je tak pro mnoho pacientek s onkologickým onemocněním jediný způsob, jak si zachovat naději na početí vlastního potomka. Zatímco v minulosti si ženy, které se dozvěděly o svém onemocnění, musely zaplatit odběr vajíček a jejich zamrazení samy nebo si musely shánět partnera, aby se dostaly do programu léčby neplodnosti, který hradí pojišťovna, od roku 2022 se situace mění. Žena už nemusí podstupovat nedůstojný proces hledání peněz nebo partnera, ale může se spolehnout na finanční podporu v rámci veřejného zdravotního pojištění. 

 

Jak ovlivňuje onkologická léčba plodnost

Onkologická léčba má v mnoha případech prokazatelný negativní vliv na schopnost počít po ukončení léčby. Zvyšuje se především riziko těhotenských nebo porodnických komplikací, i když vždy záleží na tom, jaká metoda onkologické léčby byla zvolena:

Zmrazená vajíčka jako naděje na mateřství

Pokud je to možné, nejběžnější metodou je hormonální stimulace vaječníků, odběr zralých vajíček a jejich zmražení ještě před zahájením onkologické léčby. V takovém případě je nejvyšší šance na úspěšnou IVF léčbu po ukončení chemoterapie nebo radioléčby, protože díky hormonální stimulaci je možné odebrat větší počet zralých a zdravých vajíček. Kromě toho ale existují i další možnosti. V případě, že žena nemá před zahájením onkologické léčby dostatek času na hormonální stimulaci, je možné odebrat i vajíčka nezralá. Ta se z vaječníků odsají a uloží se do speciálních zařízení, která by se dala přirovnat k inkubátorům. Zde jsou ve speciálním roztoku pod přísným dohledem, než dozrají. Celému procesu se říká in vitro maturace. 

Moderní medicína a metody asistované reprodukce ale sahají mnohem dál, než k odběru, zmrazení a případné kultivaci vajíček. U pacientek s onkologickou diagnózou je také možné před zahájením chemoterapie odebrat kousek vaječníku a zmrazit jej. Po ukončení léčby, pokud se žena rozhodne pro těhotenství, je možné odebranou tkáň vaječníku transplantovat zpět a zvýšit tím šanci na úspěšné početí. Nicméně stejně tak, jako existuje řada různých druhů onkologických onemocnění, různé IVF metody jsou vhodným řešením jen v některých případech. V každém případě je odběr a zmražení vajíček ženy ve fertilním věku, ještě před zahájením onkologické léčby, největší šancí, jak otěhotnět s vajíčky vlastními a ne darovanými. Obvykle se pak těhotenství doporučuje nejdříve dva roky po ukončení onkologické léčby.

 

Dárkyně naděje

Zmrazení vajíček nebo také odborně kryokonzervace oocytů může vyžadovat odklad onkologické léčby až o několik týdnů. U řady žen není na takový odklad čas, protože je nutné začít s léčbou rakoviny a dalších zhoubných nádorů ihned. Ani v těchto případech ale není šance na vlastního potomka nereálná, protože je často možné využít darovaná vajíčka. Každá renomovaná IVF klinika má svůj dárcovský program a dárkyně vajíček vítá s otevřenou náručí. 

Ženy se pro dárcovství rozhodují z několika důvodů. V první řadě je to možnost, jak dopřát ostatním splnit si svůj sen o vlastním potomkovi. Každá dárkyně projde důkladným vyšetřením a získá tak dokonalý přehled o svém zdravotním stavu a plodnosti. V neposlední řadě je také darování vajíček spojeno s finanční kompenzací za vynaložené úsilí a čas. Pokud žena nemá před onkologickou léčbou dostatek času podstoupit hormonální stimulaci a nechat si odebrat svá vlastní vajíčka, jsou darovaná vajíčka často jedinou nadějí na těhotenství a vlastního potomka pro ženy, které podstoupily tento druh léčby.