Únor, 2023
blog

Léčba neplodnosti a léčebné metody IVF

S neplodností se potýkají miliony párů po celém světě a jejich počet se neustále zvyšuje. Téměř každý pátý pár, který se snaží založit svou vlastní rodinu je ve svých pokusech neúspěšný. Jedná se natolik závažný problém, že Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila neplodnost na seznam civilizačních chorob. Oficiální definice neplodnosti je definována jako neschopnost počít dítě navzdory pravidelnému nechráněnému sexu po dobu jednoho roku nebo déle. Neplodnost může být způsobena různými faktory, ve většině případů je však léčitelná. Podívejte se, jaké jsou nejběžnější způsoby léčby neplodnosti, které moderní reprodukční medicína nabízí.

 

Jak se léčí neplodnost u žen a mužů

Asistovaná reprodukce nebo také umělé oplodnění je souhrnné označení řady léčebných metod, které vedou k úspěšnému početí dítěte. Obvykle se jedná o podávání léků, preparátů a hormonů a nejrůznější způsoby manipulace se zárodečnými buňkami (spermiemi a vajíčky). Při IVF cyklu se nemusí jednat o pohlavní buňky partnerů, ale mohou být použita darovaná vajíčka a spermie od anonymních dárců. 

Výběr léčebného programu závisí na situaci a zdravotním stavu konkrétního párů a specialista na umělé oplodnění pak na základě podrobných testů určí nejvhodnější postup. Standardně se postupuje od nejjednodušších metod k těm složitějším. Kromě samotné léčby je pak možné využít také speciální laboratorní techniky IVF, které zvyšují šance na úspěšné oplodnění vajíčka spermií, zdárný vývoj embrya a jeho uchycení na děložní sliznici. 

Nejčastější metody léčby neplodnosti:

  • stimulace vaječníků a plánovaný pohlavní styk 
  • IUI – intrauterinní inseminace 
  • IVF – in vitro fertilizace (vlastními nebo darovanými vajíčky)
  • ET – embryotransfer (vlastního nebo darovaného embrya)
  • KET – kryoembryotransfer (vlastního nebo darovaného vitrifikovaného embrya)
 

Podle odborné studie zveřejněné v časopise Journal ofHuman Reproductive Sciences vychází ze statistik, že příčiny neplodnosti jsou způsobené ze 40 % ženskými nemocemi, z 10 % mužskými nemocemi, z 10 % kombinací obou partnerů a necelou polovinu případů tvoří páry, u kterých nelze příčinu neplodnosti identifikovat. 

 

neplodnost

 

Medikace a stimulace vaječníků

Forma medikace, stimulace vaječníků v kombinaci s plánovaným pohlavním stykem je vhodná pro ženy, u kterých je problém s nepravidelnou menstruací a ovulací (uvolnění vajíčka). Existuje několik typů léků, které mohou pomoci stimulovat ovulaci u žen, zvýšit produkci spermií u mužů nebo regulovat hormony, které ovlivňují plodnost. Princip spočívá v tom, že žena první týden cyklu užívá léky (antiestrogeny) a ve chvíli, kdy má děložní sliznice dostatečnou výšku a folikuly jsou zdravé, injekcí hormonů se vyvolá ovulace. Díky tomu je možné otěhotnět přirozenou cestou. Podle výzkumů amerického Národního institutu zdraví se do až 90 % případů neplodnosti léčit dostupnými lékařskými metodami.

 

IUI – intrauterinní inseminace

Intrauterinní inseminace (IUI) je druh léčby neplodnosti, při kterém je spermie partnera nebo dárce zavedena přímo do dělohy ženy během ovulace. Tato metoda je účinná v tom, že usnadní cestu spermie k vajíčku, díky čemuž se zvyšuje šance na jejich spojení. Intrauterinní inseminace se často provádí v kombinaci s podáváním léků na stimulaci ovulace. IUI je vhodným řešením neplodnosti mužů s nižší kvalitou spermií, neplodnosti u žen s neprůchodnými vaječníky nebo neplodnosti způsobené imunologickými faktory.

 

IVF – in vitro fertilizace

IVF léčba už patří mezi složitější způsoby léčby neplodnosti a vyžaduje komplexnější přístup. Jedná se o umělé oplodnění vajíčka v laboratorních podmínkách mimo tělo ženy. Odtud také pochází lidové pojmenování dětí počatých prostřednictvím asistované reprodukce – „děti ze zkumavky“. Vajíčka a spermie je nutné nejprve odebrat (nebo získat od dárkyně vajíčka nebo dárce spermií), vybrat ty nejkvalitnější pohlavní buňky a spojit je. Embryo se v laboratoři kultivuje zhruba po dobu dvou až šesti dnů a následně je přeneseno do dělohy ženy.

IVF se nejčastěji doporučuje párům, u kterých nebyly úspěšné jiné způsob léčby neplodnosti. Obvykle se jedná o ženy s diagnostikovanou neprůchodností vaječníků, endometriózou, s problémy s uvolňováním vajíčka (ovulací) nebo u nich nebyla úspěšná hormonální léčba. U mužů se prostřednictvím IVF léčí neplodnost způsobená závažnými faktory sterility (nízká kvalita, počet, pohyblivost spermií, genetické vady). IVF je také řešením pro páry, které nemohou počít kvůli imunologickým faktorům, nebo u nich nebyla nalezena příčina neplodnosti.

 

Kryoembryotransfer

Kryoembryotransfer je v podstatě obdobou IVF s několika rozdíly. V rámci IVF cyklu musí žena nebo dárkyně vajíček podstoupit hormonální stimulaci, která podpoří vývoj zdravých folikulů a jejich množství, aby mohlo dojít k odběru vajíček. Vzhledem k tomu, že hormonální stimulace i odběr jsou pro ženské tělo zátěž, obvykle se při jednom odběru vezme více vajíček. Tak nejkvalitnější jsou pak oplozena spermiemi. 

Vzniklá embrya, která nejsou rovnou využita pro embryotransfer, jsou uchována pro pozdější IVF cykly. Embrya se zmrazí metodou kryokonzervace nebo vitrifikace a jsou připravena na chvíli, kdy se žena rozhodne pro další cyklus. Kryoembryotransfer představuje mimo jiné šanci pro pacientky, které čeká onkologická léčba, jež by mohla způsobit neplodnost. Díky moderním metodám je kryoembryotransfer rozmražených embryí stejně úspěšný jako embryotransfer čerstvých embryí.

 

Chirurgické zákroky

Existují případy, kdy je neplodnost způsobena fyzický problém a defekty, které vyžadují chirurgický zákrok. Operace se provádějí například při odstranění děložních myomů nebo odblokování neprůchodných vejcovodů. U některých mužů, kteří trpí absencí spermií v ejakulátu, je možné v některých případech získat mikrochirurgickou operací (MESA, TESE) z varlat nebo nadvarlat.

 

Léčba neplodnosti jako šance na nový život

Každý pár je specifický příčiny neplodnosti mohou být různé, ať už se jedná o neplodnost u mužů, žen nebo obou z páru. Pro dvojici, která se neúspěšně snaží počít přirozenou cestou, existují individuální řešení. Ta závisí především na konkrétních příčinách neplodnosti a dalších faktorech, jako je věk, rodinná i osobní anamnéza, genetická zátěž, prodělaná onemocnění nebo úrazy a životní styl. Zdravotní pojišťovny hradí první tři IVF cykly u žen do 40 let. Léčba neplodnosti je náročná po psychické, finanční i fyzické stránce, a proto je důležité pečlivě zvážit všechny výhody a nevýhody.

Vzhledem k tomu, že neplodnost je diagnostikována jako nemoc, dá se i léčit a to v mnoha případech úspěšně. Vzhledem k řadě metod, laboratorních technik, léků a výzkumům na poli moderní reprodukční medicíny, je možné nalézt vhodné řešení téměř pro každý pár. Pokud se snažíte otěhotnět, ale už více než po roce nechráněného pohlavního styku se vytoužené dvě čárky na těhotenském testu neobjevují, je na čase navštívit gynekologa, IVF kliniku nebo centrum asistované reprodukce. Promluvit si se svým lékařem o vašich možnostech a vypracovat léčebný plán, který je pro vás vhodný, je pro léčbu neplodnosti zásadní.

 

Zdroje:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility

https://www.nichd.nih.gov/health/topics/infertility/conditioninfo/treatments#

https://www.researchgate.net/publication/337971637_Causes_and_Prevalence_of_Factors_Causing_Infertility_in_a_Public_Health_Facility