Únor, 2021
blog

Darování vajíček jako moderní přivýdělek i pomoc druhým

Darování vajíček už dávno není tabu a s přibývajícími páry, které mají problémy s početím, se o dárcovství vajíček mluví v rámci celospolečenské diskuse jako o novodobém fenoménu. Darování vajíček má několik aspektů. Je to pomoc neplodnému páru, která je zároveň finančně kompenzovaná. Díky dárcovství má žena nárok na bezplatné komplexní vyšetření svého zdravotního stavu a genetických dispozic.

 

Kdo může darovat vajíčka?

Požadavky reprodukčních klinik na dárkyně se v drobnostech liší. Podle Centra asistované reprodukce Praha Gynem, mohou darovat vajíčka ženy od 18 do 33 let, které jsou fyzicky a psychicky zdravé, středoškolsky vzdělané, mají BMI v normě a nemají pohlavně přenosné nemoci (HIV, žloutenka, syfilis, chlamydie, kapavka apod.). 

Pokud žena tyto podmínky splňuje, může na stránkách vyplnit dotazník a dostavit se na kliniku na nezávaznou konzultaci. Tam absolvuje komplexní gynekologické vyšetření a detailní rozbor krve. V případě, že bude vhodnou dárkyní, klinika ji zařadí do programu darování vajíček.

Také ženy, které mají zájem o umělé oplodnění, jsou zařazeny do pořadníku, jejich pořadí je dané chronologicky podle data jejich vstupu do programu. V případě, že zájemkyně s sebou na kliniku přivede dárkyni, dostává se okamžitě na první místo. Vzhledem k tomu, že v oboru asistované reprodukce existují přísná pravidla na zachování anonymity, získá vajíčko od jiné dárkyně. To samé platí také pro dárkyně, jimž je garantována úplná anonymita. Pokud žena sama nechce, aby někdo o jejím dárcovství věděl, nedozví se to nikdo, komu to sama neřekne.

 

ivf Praha

 

Cesta k odběru vajíček

Ženu, která byla do programu vybrána, čeká nejprve hormonální stimulace. To znamená, že je nutné před odběrem vajíček brát hormony, které vyvolají tvorbu vajíček a zlepší jejich kvalitu. Podle kliniky Gynem je rozpis a dávkování hormonů individuální a vychází z předchozích vyšetření. V průběhu stimulace je nutné podstoupit dvě kontroly, během nichž se monitoruje vývoj situace. 

Samotný odběr vajíček trvá zhruba 10 minut a provádí se ambulantně v celkové anestezii. Rizika při darování vajíček samozřejmě existují, ale jedná se o podobná rizika jako při jakémkoli jiném chirurgickém zákroku. Po odběru dojde ke zmrazení vajíček a jejich uchování. Existuje také varianta, při které proběhne odběr souběžně s cyklem příjemkyně. Po odběru vajíček dochází k jejich oplodnění. Dárcem spermatu je buď partner v den, kdy byla vajíčka darována nebo se použijí zmrazené spermie. 

 

Jak si vybrat kliniku, kde darovat vajíčka?

Solidní klinika asistované reprodukce má vybudované renomé a pracuje v ní zkušený tým. Rodinné a soukromé podniky, jako je Gynekologie a IVF Gynem, garantují klidné prostředí, vlídný přístup a nadstandardní vybavení. Hodně informací poskytují o klinikách a o darování vajíček diskuse, které jsou přístupné na internetu. Nezávislí uživatelé v nich hodnotí, jaké mají s klinikou zkušenosti a proč si vybrali konkrétní centrum asistované reprodukce. Cena darování vajíček je uvedena na stránkách kliniky.

Renomovaná zařízení, která se specializují na IVF, mají laboratoře se všemi potřebnými certifikáty a akreditacemi. Díky nejmodernějšímu vybavení a technologiím jsou odborníci schopni určit přesnou diagnózu a navrhnout nejvhodnější řešení.

Chcete se stát dárkyní vajíček? Kontaktujete Centrum asistované reprodukce Gynem.