MUDr. Kristýna Frühaufová, Ph.D.

Hlavní záložky

MUDr. Kristýna Frühaufová, Ph.D.

MUDr. Kristýna Frühaufová, Ph.D.

Vedoucí lékař
IVF Centrum

MUDr., Kristýna Frühaufová, PhD.

 

Narozena v Praze. Vystudovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, promovala v roce 2005. V roce 2012 získala atestaci v oboru Gynekologie a Porodnictví. Roku 2014 obhájila disertační práci v oboru experimentální chirurgie. Pracovala na Gynekologicko- porodnickém oddělení fakultní nemocnice Hradec Králové a následně v Praze. Od roku 2013 se věnuje výhradně asistované reprodukci. 

Je autorkou a spoluautorkou řady domácích i impaktovaných zahraničních publikací. Pravidelně se účastní českých i mezinárodních konferencí. Aktivně se věnuje tématu onkofertility. 

Má ráda individuální přístup ke klientům a komunikaci s pacienty. 

Ve volném čase se věnuje rodině, sportuje- běh, cyklistika, jóga, lyžování. 

 

VZDĚLÁNÍ  KVALIFIKACE: 

2005 1. LF UK- Všeobecné lékařství

2012 Atestace v oboru Gynekologie- Porodnictví

2014 Ukončení postgraduálního studia na 1. LF UK obor Experimentální chirurgie

 

SPECIALIZACE:

2012 Atestace v oboru Gynekologie- Porodnictví

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

2006- Gynekologicko-porodnická klinika FN Hradec Králové

2007-2013 Gynekologicko-porodnická klinika VFN Praha

2013-2022 Iscare IVF, a.s.

2021 GynMedico

Od 2/2022 Gynem IVF a.s.

 

STÁŽE:

2013 Stáž na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Taipei, Taiwan

 

KURZY:

2010 kurz FMF-1. trimestr, Praha

2018 kurz kryoprezervace ovariální tkáně, Brusel, Belgie

 

PUBLIKAČNÍ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST:

Autor monografie „Zachování fertility u onkologicky nemocných v praxi“

Autor i spoluautor řady českých i impaktovaných publikací

Četná přednášková činnost na tuzemských i zahraničních kongresech 

 

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI:

AJ- plynně, certifikát CAE

NJ- pasivní znalost

FJ- začátečník