MUDr. Jakub Řezáč

Hlavní záložky

doktor

MUDr. Jakub Řezáč

Lékař
IVF Centrum
Vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, promoval v roce 2015. Urologický výcvik absolvoval na urologických klinikách FN Motol a poté VFN v Praze, kde i nadále působí se zaměřením na andrologii a karcinom prostaty. Dále působí jako asistent na 1. Lékařské fakultě, v rámci postgraduálního studia se věnuje experimentální chirurgii. 
Roku 2021 složil atestační zkoušku v oboru urologie a ve stejný rok i evropskou zkoušku FEBU.  Ve stejném roce se začal subspecializovat v nástavbovém oboru sexuologie. Je autorem mnoha přednášek na českých i zahraničních kongresech, několika odborných článků a kapitoly v odborné učebnici. Jeho zájmy jsou sport, cestování a literatura.