MUDr. Bc. Radek Čábela

Hlavní záložky

MUDr. Bc. Radek Čábela

MUDr. Bc. Radek Čábela

Doktor
IVF Centrum

Narozen v Praze. Vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, promoval v roce 2017. Již během studií se rozhodl věnovat oboru gynekologie a porodnictví. Po studiu pracoval v Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí a na Gynekologicko - porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty university Karlovy. Zde pravidelně přednášel gynekologii a porodnictví studentům medicíny a studentům porodní asistence. O reprodukční medicínu se zajímá od roku 2020, kdy začal pracovat v centru asistované reprodukce Všeobecné fakultní nemocnice, v tomto oboru od té doby pracuje nepřetržitě doposud. K týmu lékařů působících na klinice Gynem se připojil v únoru 2023. 

Průběžně rozšiřuje své znalosti v oblasti reprodukční medicíny, pravidelně se účastní vzdělávacích akcí u nás i v zahraničí. Rovněž má zkušenosti ze zahraničních misí, kterých se účastnil jako student medicíny i jako lékař s různými neziskovými organizacemi. Ve volném čase se věnuje sportu - dříve atletika na výkonnostní úrovni, nyní pouze rekreačně. Na amatérské úrovni se věnuje závodu RC aut, rád cestuje a navštěvuje hudební akce.