Luveris 75 IU

Luveris

K čemu lék slouží

LUVERIS se užívá k řízené stimulaci ovarií pro vývoj většího počtu folikulů u žen podstupujících metody asistované reprodukce. Jinými slovy stimuluje vaječníky k tvorbě a růstu folikulů.

Jak lék skladovat

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C, uchovávejte výrobek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a mrazem.

Jak se lék užívá

Léky užíváme vždy dle pokynu lékaře. Stimuluje se večer. Čas se musí dodržovat stále stejný. Začíná se užívat 2.-3. den menstruačního cyklu. Stimulace probíhá 10 až 15 dní. Délka stimulace je velmi individuální dle reakce každé klientky. 

Před aplikací léku si vždy umyjte ruce. Připravte si ampulku s práškem, ampulku s tekutinou, stříkačku a velkou a malou jehlu. Otevřete si obě lahvičky. Růžovou jehlou natáhněte tekutinu do stříkačky a vstříkněte do ampulky s práškem. S ampulkou můžete pohybovat, ale netřepejte s ní. Natáhněte všechen roztok z ampulky do stříkačky. Poklepejte na naplněnou stříkačku a posunem pístu vzduch vytlačte. Nasaďte hnědou jehlu pro aplikaci. Růžovou jehlu vyhoďte do kontejneru.

Pro vpich si zvolte oblast kolem pupíku ve spodní části břicha. V místě vpichu použijte dezinfekční polštářek. Aplikace léku by měla proběhnout do podkoží, proto vpich provádějte pod úhlem 90°stupňů s přidržením podkožní řasy. Vpíchněte celou jehlu do podkoží a posunem pístu zpět ověřte, zdali nejste v cévě. Pokud by se Vám stříkačka zbarvila krví, injekci vytáhněte a použijte jinou. Pokud je vše v pořádku, stiskem pístu stříkačky aplikujte lék. Použitou stříkačku s jehlou vyhoďte do kontejneru.

Nežádoucí účinky

Jako nežádoucí účinek se může vyskytnout bolest hlavy, únava, akné, a reakce v místě vpichu injekční stříkačky – bolest, zarudnutí, otok nebo hematom.