MACS

Při metodě MACS využíváme magnetické nanočástice, které se vážou na povrch poškozené spermie. Působením magnetu pak ze vzorku tyto nekvalitní spermie odstraníme. Zbydou nám zdravé buňky, se kterými je šance na oplodnění nejvyšší.

Kdy volíme metodu MACS?

  • při vysokém podílu poškozených spermií ve vzorku
  • pokud byly předchozí pokusy o IVF neúspěšné
  • pokud se embrya na počátku opakovaně přestala vyvíjet