Ultrazvukové superkonziliární vyšetření

Podrobné vyšetření, také nazývané detailní genetický ultrazvuk, doporučujeme těhotným ženám vyššího věku nebo v případě, že se v rodinné anamnéze případně u předchozích těhotenství vyskytly vrozené vady. Využíváme jej i ve chvíli, kdy v některém ze screeningových testů Downova syndromu objevíme něco netypického.