Screening

V průběhu těhotenství čekají nastávající maminky tři základní screeningová vyšetření. Ta mají za úkol odhalit případné anatomické odchylky nebo chromozomální vady plodu. Pokud je některý z výsledků pozitivní, navrhneme další vyšetření, která nám pomohou problém přesně určit. 

Prvotrimestrální screening

Screening v prvním trimestru těhotenství začíná odběrem krve, který budoucí maminka podstoupí mezi 9. a 12. týdnem těhotenství. Mezi 12. a 14. týdnem těhotenství se potom pomocí ultrazvuku měří tzv. šíjové projasnění. Při tomto vyšetření zkontrolujeme orgány a končetiny plodu, jeho délku i množství plodové vody. Stanovujeme také předpokládaný termín porodu.

Screening v druhém trimestru těhotenství

Mezi 20. a 22. týdnem těhotenství provádíme druhý screening. Ultrazvukem vyšetříme všechny orgány a plod změříme, abychom se ujistili, že správně roste. Zkontrolujeme také množství plodové vody a placentu. Ve většině případů můžeme rodičům prozradit i pohlaví dítěte.

Screening ve třetím trimestru těhotenství

Poslední screening provádíme ve 30. až 32. týdnu těhotenství. Jde v podstatě o obdobu screeningu ve druhém trimestru. Během vyšetření změříme délku plodu, zkontrolujeme srdeční frekvenci, placentu a množství plodové vody.