Rizikové těhotenství

Podle výsledků vyšetření v těhotenské poradně zjistíme, jakou budete vy a vaše miminko potřebovat v průběhu těhotenství péči.

Těhotenství s malým rizikem

Pokud se ve vaší anamnéze neobjeví žádné rizikové faktory a výsledky všech vyšetření jsou v normě, budete na kontroly až do 36. týdne těhotenství docházet každých 4-6 týdnů. Od 37. týdne potom každý týden.

Těhotenství se středním až vysokým rizikem

V případě výskytu rizikových faktorů nebo odchylek ve výsledcích testů zařadíme vaše těhotenství mezi rizikové. To znamená, že je budeme podrobněji sledovat a kontrolní návštěvy a další vyšetření naplánujeme podle vašeho aktuálního zdravotního stavu.