Klasická cytologie a LBC

Cytologie – Buňky odebrané z děložního čípku lékař kartáčkem nanese na sklíčko, které následně odešle do laboratoře. Zaslaný vzorek projde zkoumáním pod mikroskopem, které odhalí případný výskyt abnormálních buněk.

LBC – Liquid based cytologie je nová metoda pro analýzu vzorků získaných z děložního čípku. Odebrané buňky se při ní vkládají do lahvičky s tekutým stabilizačním roztokem. Na sklo se vzorek roztírá až v laboratoři pomocí speciálního přístroje, což umožňuje vyšetřit všechny odebrané buňky. A protože stěr analyzuje také počítač, výrazně se zvyšuje spolehlivost vyšetření.