Hormonální substituční léčba v přechodu

Přechod může doprovázet celá řada nepříjemných projevů. Od návalů horka, závratí a náladovosti až k závažným onemocněním jako je infarkt myokardu či centrální mozková mrtvice. Abychom klimakterické obtíže zmírnili, nahrazujeme chybějící hormony vhodnou hormonální terapií, kterou zvolíme na základě anamnézy a gynekologického vyšetření. Pokud by hormonální léčba znamenala riziko, navrhneme alternativní přípravky na přírodní bázi.