Leden, 2022
blog

Social freezing jako novodobý trend

V současné době stále více párů odkládá rodičovství na pozdější dobu. Důvody jsou různé. Někdo chce mít potomka až ve chvíli, kdy je zajištěný po ekonomické stránce a dostatečně připravený. Někdo chce nejprve vystudovat školu, cestovat po světě a užívat si mládí. To všechno jsou relevantní důvody, proč rodičovství a mateřství odložit. Bohužel se zvyšujícím se věkem také klesá šance na početí. Moderní medicína, léčba neplodnosti a metody IVF ale přinášejí řešení v podobě uchování vajíček a spermií, což je program prevence, který se nazývá social freezing. Co obnáší a jak probíhá?

Proč si nechat zmrazit vajíčka

Zmražení a uchování vajíček je pro mnoho žen šance, jak si pořídit vlastního potomka i v budoucnosti. Ženy si nechávají zmrazit vajíčka z mnoha důvodů. Jedním z nich je například odložení rodičovství. Řada žen je v situaci, kdy sice plánují těhotenství, ale zatím nenašly vhodného partnera, se kterým by mohly rodinu založit. Social freezing je pak optimálním řešením, jak počkat na založení vlastní rodiny a zároveň nepromeškat šanci, jak otěhotnět. Podobně to funguje i u žen, které už partnera mají, ale z nejrůznějších důvodů těhotenství odkládají na pozdější dobu.

Další kategorií jsou ženy, které procházejí onkologickou léčbou. Právě pro ně je zmražení vajíček často jedinou šancí na budoucí těhotenství a mateřství. Onkologická léčba může být poměrně agresivní a ozařování nebo chemoterapie mohou poškodit kvalitu vajíček, případně zásadním způsobem snížit šanci na otěhotnění. Dobrou zprávou je, že od roku 2022 hradí program léčby neplodnosti u onkologických pacientek zdravotní pojišťovny. 

Díky tomu si tak také ženy bez partnera mohou uchovat svá vajíčka na pozdější dobu. I ženy, které neprocházejí onkologickou léčbou, si mohou nechat svá vajíčka zmrazit preventivně pro případ, že by se u nich v budoucnu objevil jakýkoli gynekologický problém, jako je například selhání funkce vaječníků. 

I spermie se dají uchovat

Podobně jako ženy, i muži si mohou nechat uchovat své pohlavní buňky na pozdější dobu. A stejně jako u žen je k tomu může vést více důvodů. Ke zmražení spermatu muže často vede špatný výsledek spermiogramu. Pokud dojde k výraznějším odchylkám od normy, ke kterým dochází zpravidla s narůstajícím věkem nebo vzhledem ke špatné životosprávě, vyplatí se spermie uchovat, než dojde ke kritickému zhoršení výsledků spermiogramu.

Také u mužů hrozí rizika nádorového onemocnění a možnost zhoršení kvality spermatu v důsledku protinádorové léčby, jako je chemoterapie nebo radioterapie. Během nich je poměrně velké nebezpečí, že dojde ke zničení zárodečného epitelu varlat a rapidnímu snížení plodnosti. V neposlední řadě si muži nechávají zmrazit svoje spermie preventivně, aby zvýšili svoje šance na početí i do budoucna, ať už by jejich neplodnost způsobilo onemocnění, úraz, vyšší věk nebo odložení rodičovství. U mužů může způsobit neplodnost řada faktorů:

Jak probíhá social freezing

Ženy jsou na vrcholu plodnosti mezi 20. a 25. rokem života a pak se začíná jejich šance na početí rychle snižovat. V pětatřiceti letech je pak šance na otěhotnění poměrně nízká a stále klesá. Pokud chce žena odložit rodičovství na vyšší věk, je vhodné, aby si do 30 let nechal vajíčka odebrat a zmrazit. Celý proces je poměrně rychlý, snadný a v mnoha případech hrazený pojišťovnou. Proces odběru vajíček, aby mohla být zmražena a uchována pro pozdější účely, probíhá takto:

U mužů je možné zmrazit spermie v jakémkoli věku, ale i u nich je třeba dbát na věk, protože čím je muž starší, tím se snižuje kvalita spermatu a počet spermií. Zmražené spermie je pak možné uchovávat až 20 let a existuje zde zhruba 80% šance na jejich přežití. Zmražení spermií je vhodné pro muže, kteří odkládají rodičovství, prodělávají onkologickou léčbu, žijí nezdravým životním stylem, provozují rizikové sporty nebo se pohybují v prostředí, kde jsou vystaveni škodlivým látkám. Proces odběru spermií, aby mohly být zmraženy a uchovány pro pozdější účely, probíhá takto:

Pro uchování ženských i mužských pohlavních buněk se používá rychlé zmražení a metoda kryokonzervace, při které jsou vajíčka a spermie uchovávaná v tekutém dusíku. Díky rychlému zmražení se minimalizuje vznik ledových krystalů, které by mohly buňky poškodit. Vajíčka i spermie je možné uchovávat až několik desítek let, následně je rozmrazit a použít k umělému oplodnění. Social freezing je tak moderní a funkční metoda, jak zajistit šanci na otěhotnění i párům, které mají z nejrůznějších důvodů problémy s početím.