Prosinec, 2022
novinkanewsnouvellesnachrichtennotizia

Šance na otěhotnění po čtyřicítce: rozhovor s vedoucí lékařkou Gynem Kristýnou Frühaufovou

fruhaufova

Mnoho moderních žen odkládá těhotenství na pozdější dobu. Příčin je mnoho, protože na ženy jsou v současnosti kladeny velmi vysoké požadavky a také řada žen si chce rozhodovat o svém životě sama,  včetně naplánování   těhotenství a mateřství. Dnes je běžné, že ženy chtějí nejprve vystudovat, procestovat svět, získat nové zkušenosti, vybudovat si kariéru, finančně se zabezpečit a v neposlední řadě si také   najít partnera, se kterým by mohly   prožít svůj život a vychovat děti. Ale jakkoli je svět nevyčerpatelná studnice možností, biologické hodiny jsou neúprosné. Zeptali jsme se vedoucí lékařky na klinice Gynem   MUDr. Kristýny Frühaufové, PhD., jaké jsou možnosti otěhotnění a těhotenství žen ve vyšším věku. Záznam rozhovoru, naleznete pod článkem.

 

Jaká jsou specifika (ne)plodnosti u žen nad 35 až 40 let?

 Po pětatřicátém roce věku ženy dochází ke zhoršení reprodukčních výsledků (tedy možností, jak otěhotnět). Příčinou je ubývání množství vajíček ve vaječníku a zhoršení jejich kvality. Obecně se uvádí, že u žen ve věkovém rozmezí 35 až 40 let je zvýšené riziko chromozomálních vad u embryí.

 

 Jak se určuje plodnost u žen?

Při vyšetřeních, která jsou určena k posouzení kapacity vaječníku, používáme několik ukazatelů. Jedním z nich je vyšetření AMH, které slouží jako indikátor zásoby vajíček. Dále je to hormonální profil, který nám prozradí, jakým způsobem je vaječník řízen. Věk pacientky je důležitější prediktivní faktor než ukazatel AMH. To znamená, že dokážeme předvídat, že například pacientka s vyšší hodnotou AMH a vyšším věkem má nižší šance na otěhotnění než mladší pacientka s nižší hodnotou AMH. 

Dalším faktorem v otěhotnění je i samotný zdravotní stav ženy. Obecně horší šanci na otěhotnění mají ženy, které trpí obezitou nebo sdruženým interním onemocněním, například cukrovkou či vysokým krevním tlakem.

 

Opíráte se při určování plodnosti žen o nějaké výzkumy?

​​Samozřejmě, z bádání ostatních IVF týmů a lékařů, jejich publikací a dalších literárních zdrojů víme, jaký je počet vajíček potřebných k získání jednoho chromozomálně zdravého embrya. Tento počet se zvyšuje s věkem. Obecně u žen zhruba do 37. roku věku je vědecky prokázáno, že potřebujeme okolo 7 až 9 vajíček. Ve věkové skupině 40 až 41 let již potřebujeme 10 a více vajíček. U žen nad třiačtyřicet let jich potřebujeme více než 20.

V rámci Vaší praxe se setkáváte s mnoha ženami, které mají problém s otěhotněním. Kdo se dnes nejčastěji obrací na centra asistované reprodukce?

V posledních letech zaznamenáváme trend odkládání reprodukčních plánů. To znamená, že ženy se snaží založit rodinu a počít potomka spíše později, až po třicátém až čtyřicátém roku věku. S tím také souvisí vyšší poptávka po oplodnění pomocí asistované reprodukce u párů po 40. roce věku. Obecně ženám nad pětatřicet doporučujeme po uplynutí intervalu 6 měsíců, kdy neotěhotní přirozenou cestou, aby vyhledaly centrum asistované reprodukce.

 

ivf nad 40

 

Jakým způsobem přizpůsobujete léčbu pacientek na klinice Gynem?

Léčba neplodnosti metodami IVF je u každého páru jiná. Co se týče terapeutických možností, vždy záleží na individuálním posouzení léčeného párů. U ženy kromě dříve zmíněného vyšetřeni AMH a hormonálního profilu vždy posuzujeme kapacitu a množství drobných folikulů na vaječníku pomocí ultrazvuku. Díky tomu získáme hrubý odhad případné reakce na hormonální stimulaci IVF.

 

U žen je tedy zásadní věk, kdy otěhotnět?

Jak jsem dříve zmínila, u žen po 40. roce věku potřebujeme získat vyšší počet vajíček, což je kvůli často snížené rezervě vajíček na vaječníku obtížné. Někdy nám nezbývá než opakovaně vaječník stimulovat. Využíváme často vyšších dávek stimulačních léků nebo máme speciální stimulační protokoly, které nám umožňují stimulovat vaječník až dvakrát za sebou v průběhu jednoho menstruačního cyklu.

 

 Pokud je stimulace vaječníků neúspěšná, co dál?

U pacientek s horší zásobou vajíček, či s neadekvátní odpovědí na podání stimulačních léků, máme možnost využití tzv. nativního IVF cyklu. Jedná se o cyklus bez předchozí hormonální stimulace, kdy odebíráme vajíčko vzniklé přirozeně v průběhu menstruačního cyklu. Další možností jsou darovaná vajíčka. I proto si na klinice Gynem velmi vážíme všech žen, které se rozhodnou stát se součástí našeho dárcovského programu a darovat vajíčka.

 

Jaká je úspěšnost léčby IVF u žen starších 40 let?

Úspěšnost léčby IVF klesá s věkem. Jak už jsem zmínila, úzce to souvisí se sníženým počtem vajíček a jejich horší kvalitou. K hodnocení úspěšnosti IVF používáme několik parametrů. Jedním z nich je odhad úspěšnosti, který se u žen zhruba do čtyřiceti let pohybuje kolem 40 %. Poté šance významně klesají a u žen nad čtyřicet let je to méně než 17 %.

Otěhotnění ale ještě neznamená bezproblémové těhotenství a porod zdravého miminka.

Ano, je to přesně tak. Naším dalším parametrem je tzv. life birth rate. To znamená, že pacientka po asistované reprodukci nejen otěhotní, ale také porodí zdravé dítě. U žen kolem čtyřicítky vede umělé oplodnění k narození dítěte zhruba ve 12 % případů. Poté šance prudce klesají až na 3 % ve věkové skupině 40 až 42 let. Z dostupných výzkumů a dalších zdrojů víme, že u pacientek nad třiačtyřicátý rok života je zhruba 5 % embryí geneticky v pořádku, tedy 95 % embryí má v sobě nějakou chromozomální vadu. 

 

Jakým způsobem vybíráte zdravá embrya na embryotransfer?

 V rámci IVF máme možnosti preimplantační diagnostiky, což znamená, že jsme schopni embrya ještě před vložením do dělohy geneticky vyšetřit. Přesto je nutné říct, že i tato vyšetření mají svá omezení. Jedním z nich je například počet získaných a vyšetřovaných embryí.

 

Má tedy smysl dělat genetická a preimplantační vyšetření?

Genetická vyšetření mají své opodstatnění, pokud máme k dispozici embryí více. Pak můžeme embrya tzv. nakumulovat. To nám umožní opakování stimulací a následné genetické vyšetření. Pak můžeme vybrat embryo, které je geneticky v pořádku a způsobilé k transferu. Smyslem genetického vyšetření je vybrat geneticky vhodné embryo, u nějž je vyšší šance na otěhotnění. Zároveň je tím možné zamezit častým těhotenským ztrátám, které by vznikly při transferu geneticky nevhodného embrya.

 

Toužíte po vlastním miminku, ale stále se Vám nedaří otěhotnět. Obraťte se na odbornou pomoc na klinice Gynem.