Květen, 2022
blog

Nízký počet spermií neznamená neplodnost

Mužská i ženská plodnost už dlouhodobě klesá do takové míry, že tento markantní pokles zaznamenala i Světová zdravotnická organizace a neplodnost byla zařazena mezi civilizační choroby. Problémy s otěhotněním má téměř čtvrtina párů. Příčiny jsou různé, od genetické zátěže po vrozené vady nebo prodělaná onemocnění. U mužů bývá nejčastějším problémem nízká kvalita spermií a jejich nedostatek. Proto je také součástí vyšetření před zahájením procesu IVF spermiogram, na základě kterého lze určit, zda mají spermie potenciál oplodnit vajíčko a zda jich je dostatek. I v případě, že spermiogram ukáže nízký počet spermií, nemusíte ztrácet naději. Malý počet spermií ještě automaticky neznamená neplodnost. 

Co znamenají výsledky spermiogramu

Za takzvaně normální výsledek spermiogramu je považovaný vzorek, který obsahuje minimálně 15 milionů spermií v jednom mililitru ejakulátu. To je spodní hranice, kterou musí ejakulát obsahovat, aby byli spermie schopné oplodnit vajíčko. Jen pro srovnání, tato spodní hranice byla v roce 2020 na úrovni 20 milionů spermií, což znamená pokles o 25 %. Jedná se o jeden z ukazatelů sílící tendence, kdy počet spermií u mužů i mužská plodnost klesají.

Kromě množství spermií v ejakulátu se hodnotí také jejich pohyblivost a morfologie (tvar). V současné době musí být ve vzorku alespoň 32 % pohyblivých spermií a 4 % bez tvarových změn a degenerací. Právě u morfologie spermií došlo oproti minulosti k podstatnému snížení nároků na jejich bezchybný tvar. Dříve musel ejakulát obsahovat minimálně 30 % tvarově normálních spermií, zatímco o pět let později už stačí jen 4 % spermií, které jsou utvořené standardním způsobem. 

Ke snížení spodních referenčních hodnot došlo ze dvou důvodů. V první řadě se neustále objevují modernější a přesnější techniky zobrazení spermií, a tak je možné spermie detailněji prozkoumat a vyhodnotit jejich schopnost oplodnit vajíčko. Zpřísnilo se také hodnocení tvaru spermií, díky kterému došlo k podstatnému snížení spodních hodnot u parametrů ejakulátu. Pokud máte před sebou spermiogram a z čísel a výsledných hodnot by se na první pohled mohlo zdát, že muž si nebude moci pořídit vlastního potomka, není potřeba hned zoufat. Klíčová je totiž odborná interpretace výsledků a případná další vyšetření, která stále dávají naději, že muž bude plodný. 

 

spermie

 

Co způsobuje pokles plodnosti u mužů

Na kvalitu spermií má v současnosti největší vliv životní styl a životospráva, a to velmi často negativní.  Obecně se lidé méně hýbou a zažívají v každodenním životě vyšší míru stresu. Přibývá množství případů civilizačních chorob, jako je obezita, cukrovka a další onemocnění, mezi které se mimo jiné řadí i neplodnost. Velmi negativní vliv má kouření, konzumace alkoholu nebo omamných a návykových látek a celkově zhoršená kvalita životního prostředí. Spermiím také neprospívá přehřívání mužských intimních partií, a pokud se muž snaží s partnerkou počít dítě, měl by se vyhýbat nošení těsného oblečení, saunování, horkým koupelím, práci s notebookem na klíně, sezení na vyhřívaných sedačkách a podobně. 

Při pohledu na spermiogram je nutné také vzít v úvahu, že vlastnosti ejakulátu a spermií mohou v čase kolísat. Čísla na jednom spermiogramu není nutné vnímat jako definitivní. V případě, že se objeví určité anomálie, je nutné vyšetření podstoupit znovu zhruba s odstupem jednoho až tří měsíců. Důležité je také mít na paměti, že nezáleží jen na hodnotách, které určí spermiogram, ale také na kvalitě jedné spermie, která oplodní vajíčko. V současné době mohou muži podstoupit takzvaný kombinovaný diagnostický test spermií, který dokáže detailněji ukázat jejich vlastnosti. V rámci tohoto testu se zjišťuje pohyblivost a tvar spermií, jejich funkční zralost a další parametry. U testu na plodnost mezi ty základní vlastnosti patří:

Koncentrace spermií v ejakulátu

Z logické úvahy vyplývá, že čím méně spermií ejakulát obsahuje, tím nižší je plodnost u muže. Menší množství spermií znamená při pohlavním styku menší pravděpodobnost, že jedna nebo více spermií doputuje ženskými pohlavními cestami až k vajíčku a úspěšně jej oplodní. V kombinaci s množstvím spermií v ejakulátu také úzce souvisí další parametry, jako je jejich pohyblivost nebo tvar. Podle Světové zdravotnické organizace je spodní referenční hodnota 15 milionů spermií na 1 mililitr ejakulátu.

Pohyblivost spermií

Schopnost pohybovat se je další důležitý parametr při určování plodnosti. Světová zdravotnická organizace uvádí, že pro úspěšné oplodnění přirozenou cestou je potřeba přítomnost alespoň 40 % spermií, které jsou pohyblivé. Z tohoto množství by se pak 32 % spermií mělo pohybovat správným směrem (progresivní motilita). To znamená, že jsou spermie schopné doputovat z pochvy, přes dělohu do horní části vejcovodu, kde mohou splynout s vajíčkem. V minulosti se také hodnotilo, jakou rychlostí se spermie pohybují, ale současné výzkumy ukázaly, že rychlost spermií nemá na plodnost muže podstatný vliv.

Tvar spermií

Pro plodnost muže je důležitý také parametr, který definuje správný tvar spermií. V případě, že se v ejakulátu nachází 4 % morfologicky vyhovujících spermií, muž je považován za plodného. Odchylky ve tvaru spermií mají několik kategorií podle toho, jaký vliv mají na normální fungování spermií. Pokud má muž dostatečné množství správně tvarovaných spermií, ty, které nejsou dostatečně tvarově vyhovující, podlehnou při cestě za oplodněním vajíčka přirozenému výběru.