Duben, 2024
blog

Klidná mysl a splněná přání jako cesta k úspěšnému otěhotnění

Každý už to někdy zažil. Obavy a takzvané malování čerta na zeď. Já u testu propadnu, na tom pohovoru stejně neuspěju, nikdy nenajdu toho pravého, anebo v kontextu umělého oplodnění, IVF cyklus se nepodaří, nebudu mít miminko a podobně. Jenže právě takové negativní smýšlení může být jedním z pilířů neúspěchu. Životní rychlost a každodenní stres nás často přivádějí do stavu, kdy máme pocit, že naše mysl je jako bouřící oceán plný myšlenek, starostí a přání.

 

Všemocná síla mysli

Zklidnění mysli a dosažení svých cílů může být v takových okamžicích vzdáleným snem. Nicméně, existuje několik osvědčených technik, které mohou pomoci zklidnit mysl a umožnit nám plnit si naše přání s větší lehkostí. Jde o vnitřní nastavení, kdy budete skutečně věřit, že všechno dobře dopadne a vše bude v pořádku. Možná ne napoprvé ani napodruhé, ale v konečném důsledku má pozitivní myšlení a pohodové duševní rozpoložení velkou sílu.

Zajímavý experiment v tomto ohledu podniknul cestovatel a spisovatel Dan Buettner, který procestoval místa po celé Zemi, kde se lidé dožívají velmi vysokého věku. Jedním ze společných jmenovatelů u nejrůznějších etnik, kmenů a národů byl spokojený život, pozitivní myšlení, smích a radost ze života, jakkoli těžký může být.

Na první pohled se může jednat o banalitu, kterou už jsme zaslechli v mnoha motivačních videích nebo četli v knihách o sebevzdělávání a zlepšování sebe sama. Jenže jakkoli se to snadno řekne, mnohem hůře se to praktikuje. Jaké techniky tedy zvolit, abychom tuto teorii uvedli do praxe?

 

meditace a ivf

 

Meditace a mindfulness

Meditace a mindfulness jsou účinné nástroje ke zklidnění mysli a navázání spojení s přítomným okamžikem. Pravidelná meditační praxe může pomoci snížit úzkost, zvýšit soustředění a zlepšit naše schopnosti se soustředit na své cíle. Mindfulness je stav vědomé přítomnosti, kdy se soustředíte na přítomný okamžik bez posuzování nebo hodnocení. Jedná se o schopnost uvědomovat si své myšlenky, pocity a vnímání prostředí kolem sebe bez toho, abyste se jimi nechali unášet nebo se do nich příliš ponořovali. Praktikování mindfulness může zahrnovat různé techniky, jako je meditace, dechové cvičení nebo jednoduše pozornost zaměřenou na vlastní činnost v každodenním životě. Tato praxe je často spojována s redukcí stresu, zlepšením duševního zdraví a podporou celkového pocitu pohody.

 

Vizualizace

Vizualizace je mocný nástroj, který nám umožňuje si představit realizaci našich přání. Vytvořte si obraz toho, jakého života chcete dosáhnout, a zaměřte svou energii na to, aby se tento obraz stal skutečností. Vizualizace může mít několik pozitivních účinků:

 

Plánování a akce

Plánování je klíčem k dosažení cílů. Začněte tím, že si jasně definujete svůj cíl. Měl by být specifický, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově omezený (SMART). Například místo toho, abyste si řekli, že chcete „zhubnout“, můžete si stanovit cíl „zhubnout 5 kilogramů za 5 měsíců“. Rozdělte si svá velká přání na menší, dosažitelné kroky a začněte je systematicky plnit. Každý krok, který uděláte směrem k vašemu cíli, vám přiblíží k jeho dosažení. Určete si časový rámec pro každý úkol a stanovte si termíny, do kterých chcete každý úkol dokončit. Zvažte také přidělení času na pravidelné kontroly pokroku a případné úpravy plánu. Začněte jednat a provádět kroky, které jste si stanovili. Dodržujte svůj plán a buďte pravidelně aktivní v dosahování svých cílů. Pravidelně monitorujte svůj pokrok a hodnoťte, jak dobře se vám daří. Pokud zjistíte, že něco neprobíhá podle plánu, upravte své akce a plán podle nových okolností. Buďte otevření změnám a přizpůsobte své plány a akce na základě zjištěných chyb nebo nových informací. Flexibilita je důležitá pro úspěch v dosahování cílů.

 

Podpora a inspirování se

Nikdy nezapomínejte na sílu podpory a inspirace. Hledejte lidi, kteří vám budou stát po boku a budou vás povzbuzovat na vaší cestě. Inspirujte se úspěchy druhých a učte se z jejich zkušeností. Sdílejte své cíle a plány s rodinou, přáteli nebo kolegy. Ti vám mohou poskytnout emocionální podporu, povzbuzení a případně i praktickou pomoc. Hledání lidí se stejnými nebo podobnými cíli může být inspirující a motivující. Spolupráce s ostatními lidmi vám může poskytnout podporu, sdílené zkušenosti a nové nápady. Hledání osob, které dosáhly podobných cílů nebo jsou v oblasti vašeho zájmu úspěšné, může být inspirující. Studování jejich příběhů úspěchu a strategií, které používali, vám může poskytnout nápady a motivaci. Čtení knih, sledování videí, poslech motivujících podcastů nebo navštěvování motivujících událostí může být inspirující. Existuje mnoho zdrojů, které nabízejí podněty a podporu pro dosahování cílů. V oblasti umělého oplodnění a snahy otěhotnět to mohou být například těhotenské kurzy. Pravidelně se zamýšlejte nad svým pokrokem a úspěchy. Uvědomování si svých úspěchů a posunů vám může poskytnout vnitřní motivaci a inspiraci k pokračování.

 

Odpouštění a děkování

Odpouštění a děkování jsou důležité pro uvolnění mysli od negativních emocí a vytvoření prostoru pro přijetí nového. Odpusťte sobě i ostatním za minulé chyby a nedostatky a buďte vděční za všechny příležitosti, které vám život nabízí. Pokud se setkáte s neúspěchem nebo se necítíte spokojeni s vaším pokrokem, je důležité umět odpustit sobě. Každý člověk má své slabé momenty a chyby, a je důležité si uvědomit, že neúspěch není konečným výsledkem, ale spíše příležitostí k učení se a růstu. Během cesty k dosahování cílů se můžete setkat s překážkami a situacemi, které jsou mimo vaši kontrolu. Odpouštěním ostatním lidem za jejich chyby nebo neúspěchy můžete udržet svou energii zaměřenou na vaše cíle a minimalizovat negativní vliv konfliktů nebo roztržek.

Pravidelné vyjadřování vděčnosti za dosažené úspěchy a pokrok může posílit vaši motivaci a sebevědomí. Mějte na paměti všechny malé úspěchy a kroky vpřed, kterých jste již dosáhli, si zaslouží poděkování. Pokud jste obdrželi pomoc, podporu nebo inspiraci od ostatních lidí během dosahování svých cílů, nezapomeňte jim poděkovat. Vyjádření vděčnosti může posílit vaše vztahy a motivovat ostatní k další podpoře. Každá zkušenost, úspěch i neúspěch může být příležitostí k učení. Buďte vděční za každou příležitost, která vám poskytuje možnost růstu a rozvoje. Odpouštění a děkování vám mohou pomoci udržet pozitivní a vděčný postoj během cesty k dosahování svých cílů. Tyto aspekty mohou také podpořit vaši psychickou odolnost a schopnost překonávat překážky, které se mohou vyskytnout.

 

Zklidnění mysli a plnění si svých přání nejsou pouhé teoretické koncepty, ale dovednosti, které můžeme trénovat a rozvíjet každý den. Pravidelná praxe meditace, vizualizace a akce směrem k našim cílům nám může pomoci dosáhnout vnitřního klidu a životního naplnění. Je to cesta, která vyžaduje trpělivost, odhodlání a otevřenost k novým zkušenostem, ale její odměny jsou nevyčíslitelné. Pamatujte, že síla je v nás samotných a že každý krok směrem k našemu štěstí je krokem ve správném směru.

 

Zdroje:

Dan Buettner – Jak se dožít stovky: Tajemství modrých zón (Netflix)

https://www.mindfulness-institut.cz/co-je-mindfulness/

https://www.psychologytoday.com/us/blog/flourish/200912/seeing-is-believing-the-power-visualization