Duben, 2024
blog

Hodnocení kvality embryí – klíč k léčení neplodnosti

Asistovaná reprodukce nespočívá jen v dodržování zdravého životního stylu, braní léků a hormonů sledování bazální teploty a počítání ovulace. Umělé oplodnění je komplexní proces, který vyžaduje úzkou spolupráci mezi lékaři a klienty. Úspěšný IVF cyklus leží do značné míry právě na bedrech lékařů. Oni musí vyhodnotit, která vajíčka a spermie jsou zdravá a oplození schopná a následně musí vybrat ta nejvhodnější embrya, u kterých je největší šance, že se úspěšně uchytí v děloze a budou se vyvíjet bez jakýchkoli defektů. A právě v tomto bodě je hodnocení kvality embryí klíčové.

 

Kvalita vajíčka: Základ úspěšného IVF

In vitro fertilizace (IVF) je léčebná metoda, která umožňuje mnoha párům překonat neplodnost a dosáhnout těhotenství. Jedním z klíčových prvků úspěchu IVF je kvalita vajíček, které jsou základem procesu oplodnění a embryonálního vývoje. Hodnocení kvality vajíček se stalo kritickým prvkem ve strategii IVF a vyžaduje pečlivé a komplexní posouzení.

V procesu IVF jsou vajíčka získávána z vaječníků ženy a poté jsou oplodněna spermatem v laboratorním prostředí. Kvalita vajíček hraje klíčovou roli v úspěchu tohoto procesu. Vysoce kvalitní vajíčka mají lepší schopnost oplodnění a následného embryonálního vývoje, což vede k vyšší pravděpodobnosti úspěšné implantace embrya a následného těhotenství.

 

Lékaři obvykle dělí odebraná vajíčka do tří kategorií podle jejich kvality:

 

Hodnocení kvality vajíček

Hodnocení kvality vajíček je složitý proces, který zahrnuje několik faktorů. Mezi hlavní faktory, které ovlivňují kvalitu vajíček, patří:

Věk ženy: Věk ženy má významný dopad na kvalitu vajíček. Mladé ženy mají obvykle vyšší kvalitu vajíček než starší ženy.

Morfologie vajíčka: Morfologie vajíčka, tj. jeho tvar a struktura, je důležitým faktorem při hodnocení jeho kvality. Vajíčka s normální morfologií mají vyšší šanci na úspěšné oplodnění a embryonální vývoj.

Cyklická délka a hormonální hladiny: Průběh menstruačního cyklu a hladiny hormonů, jako je folikuly stimulující hormon (FSH) a estradiol, mohou ovlivnit kvalitu vajíček.

Technologie hodnocení: Moderní technologie, jako je například polarizovaná mikroskopie nebo hodnocení morfologie pomocí umělé inteligence, umožňují detailnější a přesnější posouzení kvality vajíček.

Genetické faktory: Genetické faktory mohou hrát roli v kvalitě vajíček a jejich schopnosti vyvíjet se v normální embrya.

 

Hodnocení kvality embryí

 

Význam hodnocení kvality vajíček v procesu IVF

Hodnocení kvality vajíček je klíčovým prvkem v procesu IVF. Správné posouzení kvality vajíček umožňuje lékařům vybrat nejkvalitnější vajíčka pro oplodnění a následně snížit riziko neúspěšného oplodnění nebo selhání embryonálního vývoje. To zvyšuje šance pacientů dosáhnout těhotenství a úspěšně porodit zdravé dítě.

 

Kontrola embryí: etika vs. věda

Kontrola embryí je jedním z nejdiskutovanějších témat ve spojení s reproduktivní technologií a etikou. Tato problematika se týká možnosti manipulace s lidskými embryi za účelem diagnostiky a prevence genetických vad či dokonce zlepšení genetických vlastností. Diskuse ohledně etických a právních otázek, stejně jako technické možnosti, stále vyvolávají odborné debaty po celém světě.

 

Etické a právní otázky

Základní otázkou, která vzbuzuje nejvíce kontroverze, je, zda by měla být embrya kontrolována a manipulována. Někteří lidé argumentují tím, že manipulace s embryi je nepřijatelná, protože lidský život by měl být respektován od samotného počátku. Další zastánci tohoto názoru poukazují na to, že kontrola embryí by mohla vést k eugenice a manipulaci s genetickým materiálem za účelem vytvoření „dokonalého“ jedince, což by mělo nepředvídatelné důsledky pro společnost. Zas tak daleko ale medicína není, takže je to spíše obava z budoucnosti.

Na druhé straně kontrola embryí přináší řadu pozitivní výsledků. Příznivci kontroly embryí argumentují tím, že tato technologie může sloužit k účinné prevenci vážných genetických onemocnění a utrpení. Prostřednictvím preimplantační genetické diagnostiky (PGD) je možné identifikovat genetické vady v embryích před jejich implantací do dělohy. To může umožnit rodičům, kteří jsou nositeli genetických vad, vyhnout se přenosu těchto vad na své potomky. Pro mnohé je tato možnost zásadní při rozhodování se o plánování rodiny a zajištění zdraví budoucích generací.

 

Průběh kontroly embryí

První den jde hlavně o to zjistit, zda bylo vajíčko úspěšně oplodněno. Zhruba 3. den jsou lékaři schopni určit, kolik buněk embryo má (ideálně 6–8 buněk) a podle toho se hodnotí jeho kvalita. Kolem 5. dne se zjišťuje, zda již vajíčko přešlo do stádia blastocysty a jaká je jeho kvalita. Některá embrya se vyvíjejí pomaleji, a proto je potřeba ještě pár dní vyčkat. Hodnocení embryí se sice dělá podle určitých parametrů, vždy ale záleží na konkrétní situaci, zkušenostech lékaře a subjektivních názorech. U blastocysty se sledují především dva parametry:

Čím lepší mají hodnocení tyto dvě kategorie, tím vyšší je šance na uchycení embrya v děloze a vývoj zdravého plodu. 

 

Technické možnosti a omezení

Technologické pokroky v oblasti genetiky umožňují stále detailnější kontrolu embryí. Metody jako CRISPR-Cas9 umožňují přesnou úpravu genetického materiálu s vysokou účinností. Tato technologie otevírá možnost nejen pro diagnostiku, ale také pro genetickou úpravu embryí za účelem odstranění genetických vad nebo dokonce vylepšení určitých vlastností.

Nicméně, i když tyto technologie nabízejí slibné možnosti, existují i výzvy a omezení. Jedním z hlavních omezení je riziko nežádoucích vedlejších účinků a nedostatečné znalosti dlouhodobých dopadů genetických úprav. Existuje také obava z toho, že snaha o vylepšení genetických vlastností by mohla vést k nerovnosti a diskriminaci mezi lidmi s různými genetickými charakteristikami.

 

Budoucnost kontroly embryí

Diskuse o kontrole embryí se neustále vyvíjejí s pokrokem vědy a technologie. Je stále důležitější najít rovnováhu mezi využitím těchto technologií k prevenci a léčbě genetických chorob a ochranou lidské důstojnosti a integrity. V budoucnu je pravděpodobné, že debaty o kontrole embryí budou pokračovat, přičemž bude zapotřebí neustálého monitorování a aktualizace právních a etických rámců, které budou řídit použití těchto technologií. Je zásadní, aby tyto diskuse zahrnovaly širokou škálu perspektiv včetně vědeckých, etických, náboženských a sociálních hledisek, aby se dosáhlo vyváženého a zodpovědného přístupu k této citlivé problematice.

 

Hodnocení kvality vajíček a embryí je klíčovým prvkem v procesu IVF. Pečlivé a komplexní posouzení kvality vajíček umožňuje lékařům identifikovat nejkvalitnější vajíčka pro oplodnění a zvyšuje šance pacientů dosáhnout těhotenství. S rozvojem moderních technologií se stále zlepšuje schopnost posoudit kvalitu vajíček, což vede k vyšší úspěšnosti léčby IVF a radostnému splnění snů o rodičovství.

 

Zdroje:

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/35295/140006394.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.medparkhospital.com/en-US/disease-and-treatment/ivf-embryo-grading

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6561721/