Červenec, 2021
blog

Darování spermií a darování vajíček

Program dárcovství na klinikách asistované reprodukce a darování spermií a vajíček je pro mnoho párů, které se léčí s neplodností, jedinou nadějí na početí vlastního potomka. Špatná kvalita spermií i vajíček bývá totiž nejčastější příčinou neplodnosti, s níž se potýká téměř čtvrtina párů v Evropě. IVF kliniky proto vítají všechny dárkyně vajíček i dárce spermatu, kteří mají zájem pomoci druhým splnit si svůj sen o rodičovství a počít vlastního potomka. Kdo se může stát dárcem, jaké podmínky musí splnit a jak celý proces probíhá? Poradíme vám, jak na to. 

Jak probíhá darování spermií

Důvodem neplodnosti u mužů jsou nekvalitní spermie a u žen špatná kvalita vajíček. V některých případech muž dokonce nemá žádné spermie, které by mohly vajíčko oplodnit, nebo žena neprodukuje vajíčka schopná oplodnění. Neplodností může trpět jeden z páru nebo oba partneři. Ve všech případech pak přicházejí na řadu dárci spermatu a dárkyně vajíček, díky kterým mají neplodné páry šanci na otěhotnění. Všichni zájemci o darování se mohou zapojit do anonymního programu dárcovství a po splnění daných podmínek darovat spermie nebo vajíčka.

Muž, který se rozhodne darovat spermie, musí být v dobrém zdravotním stavu a mít minimálně středoškolské vzdělání. IVF kliniky přijímají dárce od dosažení plnoletosti až do věku 40 let (podle pravidel kliniky může být horní věková hranice nižší). Pro darování spermií stačí vyplnit kontaktní formulář vybrané kliniky asistované reprodukce. Její koordinátor vás sám osloví a pozve na vstupní prohlídku. Během ní vám lékař vysvětí, jak bude celý proces darování spermií probíhat, probere s vámi vaši rodinnou i osobní anamnézu a zodpoví vám vaše případné dotazy. Následně se domluvíte na termínu darování spermií.

Klíčovou podmínkou pro vstup do programu dárcovství spermatu jsou dobré hodnoty spermiogramu, kterým musí každý dárce vyhovět. Spermiogram je mikroskopické vyšetření spermatu, jehož cílem je zjistit počet spermií, jejich pohyblivost a tvar. Kromě spermií se zjišťuje také kvalita semenné tekutiny podle její konzistence a pH faktoru. Před absolvování spermiogramu by neměl mít muž 2 až 7 dní pohlavní styk nebo masturbovat. 

Vzhledem k tomu, že sperma se v těle muže vytváří kontinuálně a jeho kvalita vlivem nejrůznějších faktorů kolísá, je ideální podstoupit 2 až 3 vyšetření, mezi kterými je alespoň týdenní rozestup. Odběr spermií obvykle probíhá přímo na klinice asistované reprodukce v místnosti, která je k těmto účelům uzpůsobená. Ve výjimečných případech je možné vzorek na kliniku doručit ve sterilní nádobce. V takovém případě je nutné ho přinést nejpozději do jedné hodiny a po celou dobu ho udržovat v pokojové teplotě. Tento postup se ale příliš nedoporučuje, protože při převozu může dojít ke snížení kvality spermatu a výsledky spermiogramu by nemusely odpovídat realitě.

 

spermie

 

Podmínky programu dárcovství

Aby mohl muž získat status dárce, musí splnit všechny výše zmiňované podmínky a podstoupit všechna požadovaná vyšetření. Jejich součástí je také vyšetření krve a moči, ze kterých se zjišťuje případná přítomnost onemocnění, jako je například žloutenka, pohlavně přenosných chorob (HIV, syfilis, chlamydie apod.) a vyšetření urologem. V případě, že dochází ke zmražení spermií (kryokonzervaci), je nutné absolvovat 2 až 3 odběry v závislosti na kvalitě spermatu. Po uplynutí zhruba půl roku od odběru spermií je nutné absolvovat toto vyšetření ještě jednou, aby byla 100% jistota, že je sperma v pořádku. 

Podobně jako u darování vajíček je darování spermií dobrovolné a anonymní. Celý proces je ošetřen českou legislativou a kritérii Americké asociace pro reprodukční medicínu (ASRM). Odběr spermií ani s ním spojená vyšetření nejsou nijak zpoplatněna. Naopak dárce má nárok na finanční kompenzaci do výše několika tisíců korun, kterou získá ve chvíli, kdy je darovaný vzorek uvolněn k použití pro léčbu neplodnosti. Spermie je možné darovat opakovaně.

Darovat spermie nemohou muži, kteří:

  • nesplňují požadované věkové limity

  • nemají alespoň středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem

  • trpí závažnými onemocněními (cukrovka, epilepsie, astma apod.) a genetickými vadami 

  • jsou závislí na alkoholu, omamných a psychotropních látkách, pravidelně užívají vybrané léky nebo jsou silní kuřáci

Proč se stát dárcem?

Darování vajíček i spermií je především šance, jak pomoci neplodným párům k vytouženému miminku. Mnoho z nich by bez darovaných spermií a vajíček nemělo žádnou naději na vlastního potomka. Celý proces je anonymní a diskrétní, takže vy se nedozvíte, kdo vaše spermie nebo vajíčka využil, a naopak léčený pár nebude vědět, kdo mu v jeho snaze jak otěhotnět pomohl. Vše je regulováno přísnými bezpečnostními standardy, které určují české zákony i pravidla pro kliniky asistované reprodukce.

Podmínkou vstupu do dárcovského programu je komplexní zdravotní vyšetření, díky kterému získáte perfektní přehled o svém zdravotním stavu a plodnosti. Toto vyšetření je bezplatné a za normálních okolností byste za něj zaplatili několik tisíc korun. V neposlední řadě je dárcovství spojené se zajímavou finanční kompenzací a je možné odběr vajíček i spermií několikrát opakovat.