Zúčastněte se klinické studie 2

Vaše účast v této studii může trvat mezi 11 až 19 týdny a může zahrnovat i některé další návštěvy kliniky.

Pokud se chcete dozvědět více o této výzkumné studii, vyplňte prosím formulář níže.

Telefonní hovor nebo jakýkoli jiný kontakt Vás nezavazuje k účasti ani neznamená, že jste způsobilá k účasti ve studii. 

Veškerá vyšetření související se studií (např. léčba hodnoceným přípravkem, laboratorní testy, konzultace pacienta), jakož i část Vašich cestovních výdajů do studijního pracoviště a část nákladů na IVF/ICSI bude hradit zadavatel studie. 

Veškeré informace, které nám poskytnete, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Toto reklamní sdělení bylo schváleno Multicentrickou etickou komisí FN Motol dne 07.11.2018.

 

Chcete-li získat více informací o tomto klinickém
hodnocení, kontaktujte nás prosím